STRANDENE

Rømø er en del af Vadehavet, der både er Dansk Nationalpark med Fuglebeskyttelses- og Ramsaområde, EU habitat og Natura 2000 område, samt udpeget af UNESCO til Verdenarvsområde for sin ypperste natur.

Det er derfor ikke så lige til at få lov til at bruge stranden til ridestævne.

Tinglev Rideklub har efter lange høringer hos interessegrupper opnået dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen samt Kystinspektoratet til at afholde ridestævne på stranden ved Lakolk, mod at stranden efterlades som modtaget.

ORDENSREGLER

 • Brug de opstillede skraldeposer til alt dit affald
 • Al hestemøg skal samles og smides i den dertil beregnede containere
 • Det er meget vigtigt, at vi efterlader stranden i samme stand, som da vi ankom. Det skylder vi såvel naturen som Skov og Naturstyrelsen

FORLÆNGET WEEKEND/FERIE

Planlægger I at kombinere Rømø Beach Jump med at holde forlænget weekend eller ferie, så har området meget at byde på. Hvorfor ikke udnytte Rømø Beach Jump til at hygge sammen med familie og venner? I kunne fx opleve:

 • NaturKulturVarde
 • Varde Museum
 • Danmarks Ravmuseum
 • Tirpitz-stillingen
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Esbjerg Museum
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Vadehavscentret
 • Tønnisgård
 • Højer Mølle
 • Færgetur til Sild

Af lokale specialiteter kan vi f.eks. også anbefale Whiskey smagning og Vadehavslam fra den lokale slagter.

 

TRANSPORT

Kom nemt rundt på Rømø med Hop-on-off Traktorbus.

Oplev Rømø på en ny og anderledes måde, som passagerer på en ”traktorbus”, der kører øen rundt efter et ”hop-on-hop-off”-princip i månederne maj-oktober.

Der er oprettet 9 stoppesteder, hvor det vil være muligt at stå på og stå af ”bussen”, med Havneby havn (færgeterminalen) som udgangspunkt, hvorefter HopOn HopOff ved alle samlingspunkter på Rømø f.eks Havneby butikstorv, Lakolk butikstorv, Enjoy og Trygfonden på stranden.

Benyt lejligheden til at stå af og brug et par timer ved et eller flere af vores stoppesteder.

Se mere information på www.romo-tours.dk

 

Se mere her